Անվճար կրթություն և աշխատատեղ վիրավոր զինվորների համար

Ծրագրի շահառուն ՀՀ ԶՈՒ ժամկետային կամ պայմանագրային զինծառայողն է (10-15 անձ՝ ըստ հանգանակված գումարի չափի), որը հաշմանդամություն է ձեռք բերել 2020 թ. պատերազմական գործողություններում: Ծրագրով նախատեսվում է հանգանակված գումարն ամբողջությամբ հատկացնել ֆորմալ (բակալավրիատի կամ մագիստրոսական կրթական ծրագրերով) կամ ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրով սովորել ցանկացող շահառուին: Ուսումնառության ընթացքում շահառուն հնարավորություն կունենա օգտվել նաև օտարերկրյա առաջատար բուհերի կամ գիտատեխնիկական կենտրոնների կրթական օնլայն ծրագրերից։

2.03%
raised
8
donations
AMD 30,000,000
goal

AMD
Personal Info

Donation Total: AMD 10,000