Բնագիտական առարկաների ուսուցման օնլայն հարթակ

Նախատեսվում է ստեղծել օնլայն կրթական հարթակ (առաջին ծրագիրն` Արցախում), որտեղ հասանելի կլինի բնագիտական առարկաների մուլտիմեդիա վիրտուալ դասընթացաշար։ Հայաստանի ու Արցախի սահմանամերձ հանրակրթական դպրոցներում բնագիտական առարկաներ կամ չեն դասավանդվում, կամ էլ որակավորված ուսուցիչներ չկան։ Հարթակն աշակերտին և ուսուցչին հնարավորություն կտա գիտելիք ձեռք բերել, հաղորդակցվել, ինֆորմացիա փոխանակել, փորձը կիսել, կազմակերպել ֆորումներ, գիտական մտագրոհներ, օլիմպիադաներ ու մրցույթներ, կենտրոնացված քննություններ։ Այն էականորեն կբարձրացնի հանրակրթական դպրոցների կրթական գործընթացի մակարդակը,

2.15%
raised
18
donations
AMD 20,000,000
goal

AMD
Personal Info

Donation Total: AMD 10,000